n6-101.JPG

Page image: 
Notebook number: 
6
Notebook pages: 
201-202

[s] 201

R. Frey och R. Storå. Fayal, Pico 1938.

3138 Madalena, i rum, 7. 7.
3139-3145 Lagoa di Caiado, 7. 7.
3146 Silveira, skogen ovan Silv. 7. 7.
3147-3152 Silveira, maccian ovan Silveiraskogen 7. 7.
3153-3154 Silveira, vid norra landsvägens slut, ♂ + ♀ (tagna i hop) 7. 7.
3155-3160 Madalena, havsstrand, 8. 7.
3161-3167 Madalena, torra backar 8. 7.
3168-3171 Madalena, i rum, 9. 7.
3172-3199 Madalena, c. 4 km. Mot piken fr. Madalena lövskog 7. 7.
3200-3201 Madalena, i lövskog, 4 km. fr. orten 9. 7.
3202-3210 Madalena, havsstr. 9. 7.
3211 Madalena, stenmur nära havsstr. 9. 7.
3212-3237 Pico, vulkanens yttre sida från Furnas till kraterranden, 10. 7.
3238-3251 Pico, toppen på lilla vulkanen 10. 7. (Obs! omärkta)
3252 Madalena, i rum, 10. 7.
3253-3255 Pico, på vulkanens yttre sida från Furnas till kraterranden 10. 7.

[s] 202

R. Frey och R. Storå. Fayal, Pico. 1938.

3256 Pico, vid norra estradans slut, 7. 7.
3257-3259 Silveira, maccian ovan skogen, 7. 7.
3260-3313 (blå fyrk. under) Pico, toppen på lilla vulkanen, 10. 7.
3314-3343 Madalena, torr backe, ovanför Madalena, 9. 7.
3344-3365 Madalena, havsstr. 8. 7.
3366-3423 Pico, vulkanens yttre sluttning fr. Furnas till toppen, 10. 7.
3424-3499 Madalena, c. 4 km. mot piken från Madalena, lövskog, 9. 7.

R. Frey
Fayal
3500-3518 Horta, ovan havsstr. 3. 7.
3519-3577 Ribeiras div. 1. 7.
3578-3584 Ribeiras div. Rib. Escabro, 1. 7.
3585-3654 Ribeiras div. Rib. do Capo, 1. 7.
3655-3715 Ribeiras div. Rib. Funda, 1. 7.
3716-3740 Ribeiras div. Rib. do Capo, 1. 7.
3741-3822 Horta, Observatoriet, 30. 6.

User login

Languages