n6-102.JPG

Page image: 
Notebook number: 
6
Notebook pages: 
203-204

[s] 203

R. Frey och R. Storå, Fayal, Pico 1938.

3823 Caldeira, 4. 7.
3824-3838 Ribeiras. div. N. W. 1. 7.
3839-3893 Caldeira, botten, 4. 7.
3894-3897 Horta, observatioriet, 30. 6.
3898-3978 Horta, torr mark ovan havet, 14. 7.
3979-3999 Horta, nära havsstrand, 14. 7.
4000-4042 Horta, nära havsstrand, 14. 7.
4043-4147 Horta, ovan havsstrand, 14. 7.
4148-4193 Horta, nära havsstrand, 14. 7.
4194-4348 Horta, torr mark ovan havsstr., 14. 7.

R. Storå
Pico
4500-4523 Madalena, torr backe, 8. 7.
4524-4649 Lagoa do Caiado, maccian mellan skogen och Lagoa, 7. 7.

R. Frey
Pico
4650-4759 Madalena, havsstr. 6. 7.
4760-4849 Madalena, torra backar ovan havsstr. 6. 7.

R. Storå
Pico
4850-4862 Madalena, c. 4 km. mot piken fr. Madalena, lövskog, 9. 7.

[s] 204

R. Frey och R. Storå. Flores, Corvo, Graciosa. 1938..

[sinisiä mallilappuja, jossa painetut numerot 2420, 2440, 2460 ja 2480] (Blåa nummerlappar)

R. Storå
Flores
1-143 St. Cruz, 1-9. 6.
144-149 St. Cruz, ur en gammal på marken liggande tallkotte, 1. 6.
150-189 St. Cruz, 9.-11. 6.
190-204 Mato, under stenar, 9. 6.
205-241 Vales, med såll från spånor, 14. 6.
242 Vales, på stig på betesmark, 18. 6.
243-320 St. Cruz, 13.-15. 6.
321-323 St. Cruz, från vattenfylld grop mellan majsfält, 14. 6.
324-358 St. Cruz, (när ej särskilt angives fyndort) 16.-22. 6.
359-382 St. Cruz, 20.-29. 6.
383 Vales, på gångstig på betesmark, 21. 6.
384-387 Caldeira Seca, 21. 6.
388-405 Caldeira Seca, fr. Juniperus stam, 21. 6.
406-407 St. Cruz, på död fisktärna, 23. 6.

User login

Languages