n6-103.JPG

Page image: 
Notebook number: 
6
Notebook pages: 
205-206

[s] 205

R. Frey och R. Storå. Flores, Corvo, Graciosa, 1938.

408-488 St. Cruz, Monte, vid vattenfall, 25. 6.
489-798 St. Cruz, Ribeira Barqueiros, vid havsstr. 26. 6.
799-999 Ribeira da Cruz, kring bäcken, 16. 6.
Corvo
1000-1015 Villa Nova, torra marker ovan havsstr. 27. 6.
Flores
1016-1024 St. Cruz, boningsrum, 31. 5.
1025-1080 St. Cruz, lövskog, c. 3 km. S. V. om Vales St. Curz, 1. 6.
1081-1103 St. Cruz, havsstranden, 2. 6.
1104-1112 St. Cruz, vid odlingar i staden, 2. 6.
1113-1123 St. Cruz, bäckstrand norr om staden. De 2 Phoriderna under sten, 2. 6.
1124-1136 St. Cruz, vid ett dike kring odlingar, 2. 6.
1137-1141 St. Cruz, bostadsrum, 2. 6.
1142 St. Cruz, vattentunna, kläckt fr. pr no 4 2. 6.
1143-1146 St. Cruz, i ryssjan, 2. 6.
1147-1187 St. Cruz, berget Monte, lövskog, 3. 6.
1188-1189 St. Cruz, vid en bäck norr om staden, 3. 6.

[206]
R. Frey och R. Storå, Flores, Corvo, Graciosa, 1938.

1190-1191 St. Cruz, kläckt fr. pr. no 5, 3. 6.
1192-1193 St. Cruz, kläckt fr. pr. no 5, 2. 6.
1194-1212 Vales, lövskog, 4. 6.
1213-1217 Vales, på Potentilla blommor, 4. 6.
1218-1235 Ribeira Fazenda, bäckstrand, 4. 6.
1236-1242 St. Cruz, Ribeira Barqueiros, 3. 6.
1243-1244 St. Cruz, kläckt fr. pr. no 5, 4. 6.
1245-1246 St. Cruz, Monte, kl. fr. pr. no 7, 5. 6.
1247-1248 St. Cruz, bakom Rib. Barqueiros på fuktig klippvägg, 5. 6.
1249-1255 St. Cruz, boningsrum, 5. 6.
1256-1261 St. Cruz, på fönster, 6. 6.
1262-1265 St. Cruz, kl. fr. pr. no 5, 6. 6.
1266 St. Cruz, Ribeira Barqueiros, 5. 6.
1267 St. Cruz, inne i rum, 5. 6.
1268-1344 St. Cruz, stranden och klippzonen, 6. 6.
1345-1347 St. Cruz, Monte, kl. fr. pr. 7, 6. 6.
1348-1360 St. Cruz, torra zonen ovan havsstr., 7. 6.
1361-1366 Ribeira Fazenda, Monte, lagerskog, c. 300 m Franciscao vid Rib. Fazen., 8. 6.

User login

Languages