n6-104.JPG

Page image: 
Notebook number: 
6
Notebook pages: 
207-208

[s] 207

R. Frey och R. Storå. Flores, Corvo, Graciosa. 1938

1367-1368 Sta Cruz, från kvantitatift prov fr. klippan i havet 8. 6.
1369-1373 Sta Cruz, från samma klippa där det kvatit. provet togs, 8. 6.
1374 Sta Cruz, Ribeira Barqueiros, 6. 6. kl. Fr. Ett prov taget på fuktigt klippvägg
1375-1377 Fl. Mato, 9. 6.
1378-1388 Caldeira Seca, svärmande vid kraterranden i regn 9. 6.
1389-1405 Sta. Cruz, Rib. Barqueiros, bäckstr. 10. 6.

Flores
1406-1409 Sta. Cruz, havsstr., klippzonen 10. 6.
1410 Sta. Cruz, Rib. Barqueiros, ex. taget sittande på fuktig klippvägg, 10. 6.
1411-1420 Ribeira Fazenda, på fuktig klippvägg 11. 6.
1421-1425 Ribeira Fazenda, 11. 6.
1426-1427 Sta. Cruz, kl. fr. pr. no 5 11. 6.
1428-1463 Vales, skogen norr om Ribeiran 13. 6.
1464-1468 Vales, på fälld trädstam (ej Eucalyptus) 13. 6.

[s] 208

R. Frey och R. Storå. Flores, Corvo, Craciosa. 1938.

1469-1477 Vales, ovan väg med rinnande vatten 13. 6.
1478-1483 Vales, den lilla Sciara ♀ med violetta vingar på trädstam. Flög ej upp vid infångandet utan rörde sig springande i barkspringan, 13. 6.
1484-1495 Sta Cruz, Rib. Barqueinos, fuktig sluttn. mot havet 13. 6.
1496-1498 Vales, lövskog, 14. 6.
1499 Sta Cruz, kl. fr. pr. no 5 14. 6.
1500-1507 Ribeira da Cruz, kring bäcken 16. 6.
1508-1575 Vales, lagerskog, 4. 6.
1576-1621 Sta Cruz, Ribeira Fazenda, bäckstrand, 4. 6.
1622-1634 Sta Cruz, Ribeira Barqueinos, bäckstr. 5. 6.
1635-1660 Sta Cruz, från ryssjan 5. 6.
1661-1730 Sta Cruz, vid en bäck, 3. 6.
1731-1788 Sta Cruz, bäckstr. norr om staden 2. 6.
1789-1932 Monte Mounti, lövskog, 3. 6.
1933-1944 Sta Cruz, kring odlingar 3. 6.
1945-1963 Sta Cruz, vid en bäck norr om staden, 3. 6.
1964-1980 Sta Cruz, boningsrum, 31. 5.

XML file: 

User login

Languages