n6-106.JPG

Page image: 
Notebook number: 
6
Notebook pages: 
211-212

[s] 211

R. Frey och R. Storå. Flores, Corvo, Graciosa, 1938

2717-2999 St. Cruz, Ribeira Barqueiros, fuktig strandsluttning mot havet, 23. 6.
3000 St. Cruz, kläckt fr. pr. no 5, 14. 6.
3001-3024 Mato, Ribeira dos Algares, 15. 6.
3025-3027 St. Cruz, kl. fr. pr. no 5, 15. 6.
3028 St. Cruz, Rib. Banqueiros, larv från vattenzonen på klippvägg kl. 15. 6.
3029-3030 St. Cruz, på bikupa, 15. 6.
3031-3064 Ribeira da Cruz, kring bäcken, 16. 6.
3065-3077 St. Cruz, tagna inomhus, 16. 6.
3078-3080 St. Cruz, kl. fr. pr. no 5, 17. 6.
3081-3091 St. Cruz, havsstr. och zonen ovanom, 17. 6.
3092-3097 St. Cruz, djup gångstig på bergssluttn. 19. 6.
3098-3102 Rib. Fazenda, Monte, lövskog, 20. 6.
3103-3106 Rib. Fazenda, väg genom lövskog, 20. 6.
3107-3112 Vales, vid bäck genom betesmarker, 20. 6.
3113-3114 Vales, dikeskant, 20. 6.
3115 Mato, Rib. dos Algares, 15. 6. kl. fr. pr. no 9, 20.6.
3116-3119 Caldeira, Sêca, 21. 6.

[s] 212

R. Frey och R. Storå. Flores, Corvo, Graciosa, 1938.

3120-3127 Caldeira Branca, 21. 6.
3128-3129 St. Cruz 21. 6.
3130-3131 Vales, puppa fr. vattengrop, 19. 6. kl. 21.6.
3132-3141 St. Cruz på lykta, 22. 6.
3142-3160 St. Cruz Rib. Berqueiros, fuktig strandsluttn. mot havet, 23. 6.
Corvo
3161-3162 Caldeiras, torr backsluttn. mellan odlingar, 24. 6.
3163-3164 Caldeiras, havsstr. 24. 6.
3165-3175 Caldeiras, högslätten, mellan Juncus, Sphagnum och små bäckar, 24. 6.
3176-3177 Caldeiras, 24. 6.
Flores
3178 Caldeira Branca, Dixa-larv 21. 6. kl. 25.6.
3179-3180 Caldeira Sêca, larver, 21. 6. kl. 25.6.
3181 Mato, Rib. dos Algares, 15. 6. kl. 25.6.
3182-3188 St. Cruz Monte, vid vattenfall, 25. 6.
3189 Caldeira Branca, Dixa-larv, 21. 6. kl. 26.6.
3190-3197 St. Cruz Rib. Berqueiros, kring bäcken vid havsstr. 26. 6.

User login

Languages