n6-107.JPG

Page image: 
Notebook number: 
6
Notebook pages: 
213-214

[s] 213

R. Frey och R. Storå. Flores, Corvo, Graciosa, 1938.

3198-3203 St. Cruz, Rib. Barqueiros, fuktig sluttn. mot havet, 26. 6.
3204 Caldeira Sêca, larv, 21. 6. kl. 27. 6.
Corvo
3205-3220 Villa Nova, havstranden, 27. 6.
3221-3229 Villa Nova, torra marken ovan havsstr. 27. 6.
Flores
3230 St. Cruz, Rib. Barqueiros, kl. fr. pr. no 8, 27. 6.
3231-3237 St. Cruz, havstranden, 28. 6.
3238-3242 Vales, lövskog, 28. 6.
3243 St. Cruz, Rib. Barqueiros, kl. fr. pr. no 8 B, 28. 6.
3244-3258 St. Cruz, köksträdgård, 29. 6.
Corvo
3259-3263 Corvo, kl. ur pr. no 12, 4. 7.
Flores
3264-3266 St. Cruz, Rib. Barqueiros, pr. n8 B kl. 4. 7.
3267-3343 St. Cruz, Rib. Barqueiros, fuktig strandsluttning mot havet, 23. 6.
Corvo
3344-3385 Caldeiras, 24. 6.

[s] 214

R. Frey och R. Storå. Flores, Corvo, Graciosa, 1938.

Flores
3386 Mato, kl. fr. provet från Rib. Algares, 6. 7.
3387-3388 Caldeira Seca, larver, 31. 6. kl. 8. 7.
Corvo
3389-3430 Corvo, torr backe mellan odlingar, 24. 6.
3431-3569 Corvo, högställen, med Juncus och små backar, 24. 6.
Flores
3570-3571 Caldeira Sêca, larver, 31. 6. kl. 8. 7.
3572 Caldeira Sêca, pr. no 11, kl. 12. 7.
3573-3681 St. Cruz, Rib. Barqueiros, fuktig strand sluttning, 23. 6.
3682 St. Cruz, uppfiskad ur soppa (bestående av vatten, flott, bröd och grönfoder 19. 6.
3683-3724 Ribeira Fazenda, bäckstrand, 20. 6.
3725-3734 St. Cruz, torr sluttning mot havet, 23. 6.
3735-3737 Caldeira Sêca, pr. no 11, kl. 14. 7.
3738-3837 Vales, vid bäck genom betesmarker, 20. 6.
3888-3855 St. Cruz, på lykta, 22. 6.

XML file: 

User login

Languages