n6-108.JPG

Page image: 
Notebook number: 
6
Notebook pages: 
215-216

[s] 215

R. Frey och R. Storå. Flores Corvo, Graciosa, 1938.

3856-3890 Caldeira Branca, 21. 6.
3891-3919 St. Cruz, djup gångstig på bergssluttning, 19. 6.
3920-3933 St. Cruz, i rum, 18. 6.
3934-3999 Caldeira Seca, 21. 6.
4000-4077 21. 6.
4078-4118 Ribeira Fazenda, Monte, lövskog, 20. 6.
4119-4202 St. Cruz, havsstranden och zonen ovanom St. Cruz, 17. 6.
4203-4279 Vales, dike vid estradan, 18. 6.
4280-4281 St. Cruz, boningsrum, 31. 5.
4282-4285 St. Cruz, c. 3 km. S. V. om St. Cruz, lövskog, 1. 6.
4286-4288 St. Cruz, Monte, Laurus skog, 3. 6.
4289-4292 St. Cruz, kring odlingar, 3. 6.
4293-4294 St. Cruz, i boningsrum, 3. 6.
4295-4298 St. Cruz, vid en bäck, 3. 6.
4299 Rib. Fazenda, funnen död fastsmetad på fuktig klippa, 4. 6.

[s] 216

R. Frey och R. Storå. Flores, Corvo, Graciosa, 1938

4300 St. Cruz, Rib. Barqueiros, flög upp från en kal klippa, 5. 6.
4301 Vales Laurus skog 4. 6.
4302-4309 St. Cruz, havsstr. bland kala klippor, 6. 6.
4310 St. Cruz, i rum 6. 6.
4311-4312 St. Cruz, på köder, 6. 6.
4313-4314 Fl. Mato, 9. 6.
4315-4316 St. Cruz, Rib. Barqueiros, bäckstr. 10. 6.
4317 Sta Cruz, 11. 6.
4318 Vales, lövskog, 13. 6.
4319-4320 St. Cruz, Rib. Barqueiros, fuktig sluttn. mot havet, 13. 6.
4321-4322 St. Cruz, på bikupa, 13. 6.
4323-4326 Vales, lövskog, 14. 6.
4327 Mato, Rib. dos Algares, 15. 6.
4328 Vales, 15. 6.
4329-4333 Rib. da Cruz, vid bäcken, 16. 6.
4334-4339 St. Cruz, på Caprifolium, 20. 6.
4340 St. Cruz, gångstig mellan odlingar, 19. 6.

XML file: 

User login

Languages