n6-109.JPG

Page image: 
Notebook number: 
6
Notebook pages: 
217-218

[s] 217

R. Frey och R. Storå, Flores, Corvo, Graciosa. 1938.

4341-4351 Caldeira Sêca, på Juniperus, 21. 6.
4352 Caldeira Sêca, 21. 6.
4353-4355 St. Cruz, på Caprifolium, 22. 6.
4356-4358 St. Cruz, på lampa, 22. 6.
4359-4363 St. Cruz, i rum, 25. 6.
4364-4365 St. Cruz, 24. 6.
4366-4370 St. Cruz, Rib. Barqueiros, havsstr. fuktig sluttn. 26. 6.
4371-4373 St. Cruz, på Caprifolium, 26. 6.
4374 St. Cruz, puppa, 27. 6. kl. 27. 7.
4375 St. Cruz, på Caprifolium, 20. 6.
Corvo
4376-4377 Caldeiras, högslätten, 24. 6.
4378-4380 Caldeiras, 24. 6.
Flores
4381-4423 Mato, Rib. dos Algares, 15. 6.
4424-4433 St. Cruz, från majskolvar uthängda till torkning, 14. 6.
4434-4493 St. Cruz, Rib. Barqueiros, fuktig veg. rik sluttn. mot havet 13. 6.

[s] 218

R. Frey och R. Storå. Flores, Corvo, Graciosa. 1938.

4494-4525 Vales, på nyfällt timmer, 14. 6.
4526-4592 Ribeira Fazenda, 11. 6.
4593-4597 Vales, ovan väg med rinnande vatten 13. 6.
4598-4650 St. Cruz, Rib. Barqueiros, bäckstr. 10. 6.
4651 Rib. Fazenda, på klippvägg med nedsipprande vatten och rik alpflora. Samma Stenus-art iakttagen på liknande lokal i Furnas på San Miguel 11. 6.
4652-4667 St. Cruz, havsstr. zonen mellan klipporna 10. 6.
4668-4802 Vales, skogen norr om Ribeiran, 13. 6.
4803-4838 Caldeira Sêca svärmande vid kraterranden i regn, 9. 6.
4839-4900 St. Cruz, zonen ovan havsstr. 7. 6.
4901-4999 Rib. Fazenda, Monte, lagerskog c. 300 m Franciscao 8. 6.
(med skr. 5) [liimattu lappu, jossa painettu luku 661, eteen lisätty käsin nro. 5]
5000-5034 Rib. Fazenda, Monte, lagerskog c. 300 m Franciscao 8. 6.
5035-5042 Mato, Rib. dos Algares, 15. 6.
5043-5059 St. Cruz, havsstr. tagna i söt vattensaml. mellan klippor, 10. 6.

XML file: 

User login

Languages