n6-110.JPG

Page image: 
Notebook number: 
6
Notebook pages: 
219-220

[s] 219

R. Frey och R. Storå. Flores, Corvo, Graciosa, 1938.

5060 Rib. Fazenda, 11. 6.
5061-5062 Mato, Rib. dos Algares, 15. 6.
5063-5144 St. Cruz, strand- och klippzonen, 6. 6.
5145-5238 St. Cruz, köksträdgård, 29. 6.
5239-5294 Vales, lövskog, 28. 6.
5295-5360 St. Cruz, torra zonen vid havsstr. 28. 6.
[näytteiden alkaen erästä 5361-5062 loppuen erään 5295-5360 päälle vedetty raksit]
5361-5062 Mato, Rib. dos Algares, 15. 6.
5063-5144 St. Cruz, strand och klippzonen, 6. 6.
5145-5238 St. Cruz, köksträdgård, 29. 6.
5239-5294 Vales, lövskog, 28. 6.
5295-5360 St. Cruz, torra zonen vid havsstr. 28. 6.

5361-5364 St. Cruz, på Caprifolium, 29. 6.
5365-5369 St. Cruz, kring majsfält, 23. 6.
5370 St. Cruz, 22. 6.
5371-5372 St. Cruz, i boningsrum på vägg. 23. 6.
5373 St. Cruz, 23. 6.
5374-5375 St. Cruz, vägkant, 20. 6.
5376 Caldeira Sêca, kratersluttn. 21. 6.
5377-5399 (tegelröd lapp under) St. Cruz, 17. ō 18.6. Fr. Pieris brassica-larver, kl. 21-23. 6.

[s] 220

R. Frey och R. Storå. Flores, Corvo, Graciosa, 1938.

Corvo
5400-5474 Villa Nova, torra marker ovan havsstr., 27. 6.
5475-5520 Villa Nova, havsstr. 27. 6.
5521 Caldeira, strand vid kratersjö, 24. 6.
Flores
5600-5601 (tegelröda lapp under) St. Cruz, 17. ō 18.6. från Pieris brassica-larver, kl. 21-23. 6.
5602-5603 St. Cruz, Praia, 28. 6.
5604-5634 Caldeira, Branca, 21. 6.
5635 St. Cruz, havsstr. 23. 6.
5636 Caldeira Sêca, 21. 6.
5637 Caldeira Branca, 21. 6.
5638 St. Cruz, i boningsrum, 25. 6.
5639 St. Cruz, köksträdgård, 29. 6.
5640 (med tegelröd lapp) St. Cruz, prov no 8 B, kl. fr. Scatella[?:Seatella] puppa, 5. 7.
5641-5643 St. Cruz, i rum, 29. 6.
5644-5673 Vales på nyfällt timmer, 14. 6.
[violetti mallilappu, jossa numerot 5672 ja 5673] lut. siffror med föplerinne[?:sana] numror [?:sana]
5674-5696 (med mörkröda lappar under) Flores, St. Cruz 8.6. från klippa i havet. Samma son efterfölj. kvant. prov togs blb [?:lyhenne?] c. 100 m. på strandern.
5697-5718 St. Cruz 8.6. Kvantitativ prov (50 håvsl.) från en klippa i havet stor. 6x3x3 m. Från detta prov 2 ex. Thalassomyja [?:sana] prepar. i Flores. (med mörkröda lappar under.)

User login

Languages