n1-045.JPG

Page image: 
Notebook number: 
1
Notebook pages: 
86-87

[s 86]
Diptera
Palmén. 1867. Torneå lappmark

Diptera Blå nummer på Hvitt papper

Torneå Lappmark 1867, Palmén
1-2 April 26. i Lampis Sn

Muonioniska
3-5 Maj 20. (No 5 under stenar)
6-7 Maj 21. krypande på snön
8-11 Maj 23. på marken och på snön
12-15 Maj 24. på marken och under stenar
16 Maj 23. på en vägg
17 Maj 24. under en sten
18-21 Maj 25. på snön
22-25 Maj 27.
26-27 Maj 31. på snön
28-29 Juni 3. i diken
30-32 Juni 10. bl. mossa
33-55 Juni 10. å backar bevuxna med Empetrum etc.
56-60 Juni 11. bl. mossar
61-62 Juni 12. bl. gräs vid stränder och på vattnet
63-76 Juni 12. å backar med Empetrum
77 Juni 19. bl. mossa
78 Juni 19. på vattenputtar å Olostunturi
79-80 Juni 19.
81-82 Juni 20. bl. gräs
83-94 Juni 21. bl. gräs
95-98 Juni 22. på kärr
99 Juni 23. på fenster
100-106 Juni 25. bl. ljung & Empetrum

[s 87]
Diptera
Palmén. 1867. Torneå lappmark

107-112 Juni 25. på Salices
113-124 Juni 25. bl. gräs
125-142 Juni 25.
143-158 Juni 26.
159-180 Juni 27. i kärraktig skog
181-188 Juni 27. på Salices
189-190 Juni 27. på vatten
191-196 Juli 1. bl. gräs vid Jerisjärvi
197-204 Juli 2. nära sjöstränder i skog
205-213 Juli 2. i Keimio-oja läckens[?] dal under vindfällen etc.
214-219 Juli 2. uppe på Keimiotunturi
220-223 Juli 2. på Salices nedanför Keimiotunturi
224-227 Juli 2. på fjellsluttningarne af Keimiotunturi
228-231 Juli 2. på barrträd (228 ytterst allm.)
232 Juli 2. under bark
233-264 Juli 3-4. på Salices vid stranden af Jerisjärvi
265-266 Juli 4. på blåbärsris
267-268 Juli 4. vid vindfallen på rötterna
269 Juni 31. på fenster
270-296 Juni 31. bl. gräs
297 Juli 3. på Mustavaara fjell
298-300 Juli 5. på Jerisjärvi's sandstränder (allm.)
301-305 Juli 5. på och under stenar
306-327 Juli 6. på Salices
328-357 Juli 6. bl. gräs, Trollius europ. etc.
358 Juli 4. bl. gräs vid Jerisjärvi
359-416 Juli 7. bl. gräs, Caltha, Trollius, Salices
417-446 Juli 8. bl. Salices, Betula nana i kärr
447-485 Juli 9 på Salices

XML file: 

User login

Languages