n1-046.JPG

Page image: 
Notebook number: 
1
Notebook pages: 
88-89

[s 88]
Diptera
Palmén 1867. Torneå Lappmark.

486-507 Juli 9. bl. gräs, Caltha, Trollius etc.
508-538 Juli 10. bl. Betula nana & Salices å kärr
539-551 Juli 10. bl. gräs, Caltha, Trollius etc.
552 Juli 11. utkläckt ur puppa
553-566 Juli 11. bl. gräs etc.
567-586 Juli 12. bl. gräs, Hjortron, Salices vid backar
587-627 Juli 12. bl. gräs, Caltha, Trollius etc.
628-649 Juli 12. på Betula nana å myror[?]
650 Juli 12. på vedtrafvar
651-679 Juli 12.
680-686 Juli 13. bl. gräs, Caltha, Trollius etc.
687-690 Juli 13. å Salices
691-712 Juli 13.
713 Juli 13. på en björkstubbe

Enontekis
714-744 Juli 16. bl. gräs, Ranunculus, Trollius etc.
745-747 Juli 16. å Betula nana på kärr
748-775 Juli 16. under vandring ofver Kyrö by till Hetta
776-782 Juli 21. bland gräs vid vandring ofver Kyrö by till Hetta
783-832 Juli 22. bland gräs vid vandring ofver Kyrö by till Hetta
833-842 Juli 23. vid och på Ounastunturi
843-864 Juli 23. bl. gräs, Caltha, Salices nedanför Ounastunturi
865-876 Juli 24. på sandstränder af Ounasjoki
877-901 Juli 24. på Salices (S. nigricans, glauca, lapponum etc. vid Ounasjoki stränder)
902-935 Juli 24. vid Ounasjoki's stränder, på blr. (Geranium, Trollius, Ranunculus etc.)

[s 89]
Diptera
Palmén 1867. Torneå Lappmark.

936-949 Juli 24. bl. Eriophorum, Carices etc.
950 Juli 24. på vattenputtar
951-957 Juli 24. på den utfällda sjön Vuontisjärvi's botten bl. gräs etc.
958 Juli 24. i skog
959-999 Juli 25. bl. gräs, Trollius, Ranunculus, Geranium etc.
1000-1001 Juli 22.
1002-1028 Juli 26. vid forsen mellan Muotkajärvi's utlopp i Ounasjärvi, å Geranium, Trollius etc.
1029-1035 Juli 26. bl. gräs
1036-1041 Juli 26. å Myrtillus, Betula, Ledum etc.
1042 Juli 26. på plank
1043-1045 Juli 27. å Carices i vattensamlingar
1046-1053 Juli 27. bl. gräs, Ranunculus etc.
1054-1058 Juli 27. å sandåsar
1059-1073 Juli 28.
1074-1076 Juli 28. på Salices i dälder mellan höjderna å Ounastunturi
1077-1078 Juli 28. å fjellplataer å Ounastunturi på Ledum palustre (reg. alp.)
1079-1083 Juli 28. vid och på snödrifver uppe på Ounastunturi (reg. alp.)
1084-1090 Juli 28. å sidosluttningarne af Ounastunturi å Myrtillus etc. (reg. alp.)
1091-1110 Juli 28. i dälder mellan skogsbackar bland Calamagrostis, Geranium etc. (r. sub[?])
1111 Juli 28.[?] på sand
1112-1143 Juli 29. bl. Eriophorum capitatum och Carices, på mycket sank mark vid Hetta (kyrkobyn)

XML file: 

User login

Languages