n1-047.JPG

Page image: 
Notebook number: 
1
Notebook pages: 
90-91

[s 90: kulma revennyt]

Diptera
Palmén, 1867, Torneå Lappmark

1144-1159 Juli 29. på Betula nana å kärr
1160-1162 Juli 29. på sandåsar
1163-1177 Juli 30. på Betula nana å sumpiga ställen
1178-1192 Juli 30. bl. Trollius, Geranium etc vid forsen mellan Ounasjärvi & Muotkajärvi
1193-1214 Juli 30. bl. gräs, Salix glauca & blr invid Muotkajärvi gårdarna
1215-1223 Juli 30. bland Carex aquatilis omkring det delvis utfällda Sotkajärvi
1224 Juli 31. på sandåsar
1225-1226 Juli 31. vid en vattenputt vid Palojoki
1227-1228 Juli 31. på stenar uli forsen vid Ds [Palojoki]
1229-1230 Juli 31. på Betula nana vid Ds [Palojoki]
1231-1294 Augusti 1. & 2. på stränderna af Muonio elf mellan Palojoki och Kaaresuvanto, på Trollius, Ranunculus, Astragalus alp., Phaga frigida, Myrtillus etc.
1295-1326 Aug. 3. på sumpiga ställen bl. gräs Betula nana etc
1327-1393 Aug. 4. bl. Calamagrostis, Geranium Salices etc. på en brant höjd med frodig vegetation omkring ett källsprång; i närheten af Sakkala hemma nybygge på finska sidan midt emot Kaaresuvanto kyrka
1394-1490 Aug. 5. bl. Trollius, Carices etc vid Muonio elfs strändar, nära Kaaresuv. kyrk
1491-1522 Aug. 8. bl. gräs & blr vid Kelottijärvi nybygge

[s] 91

Diptera
Palmén, 1867, Torneå Lappmark

1523-1542 Aug. 10. emellan Naimakka och Vittanki nybyggen, vid Ainovarpeenkoski och Lammaskoski å Salices, Trollius etc.
1543-1552 Aug. 11. uppe på Lammaswaara fjäll invid Wittanki nybygge (reg. alp)
1553-1572 Aug. 12. mellan Wittanki och Mukka vuoma nybyggen
1573-1595 Aug. 13. uppe å Kaarinawaara nas? [Kaarnaswaara] fjell invid Mukkawuoma nyb. (reg. alp)
1596-1606 Aug. 15. bland gräs & blr vid elfstränder
1607-1635 Aug. 15. bl. Salices & Betula nana vid Ds [elfstränder]
1636-1650 Aug. 15. uppe på Leutsuwaara fjell invid Mukkawuoma (reg. alp)
1651-1671 Aug. 16. vid fjellsjöar och puttar å Leutsuwaara fjell vid Mukkawuoma
1672-1678 Aug. 16. vid Mukkaw. inom björkens gräns
1679-1715 Aug. 17. å Salices, Geranium, Myrtillus ulig. & nigra nedanför fjellen inom bland björkbuskarna (reg. subalp)
1716-1718 Aug. 17. på sand nära elfven
1719-1729 Aug. 17. bl. Calamagrostis, Häggbuskar, Epilobium etc å branter
1730-1743 Aug. 18.
(1744-1757 Aug. 19.-22. vid Lyngenfjord vid Norska kusten)
1758-1789 Aug. 22. vid Koltapahta fjellets frt. nästan inom björkens gräns

XML file: 

User login

Languages