n6-142.JPG

Page image: 
Notebook number: 
6
Notebook pages: 
279-280

[s] 279

R. Frey, sommaren 1941.

2323-2369 Lojo, Vaanila, vid Hiidenvesi, 14. 7.
2370-2376 Lojo, Vaanila, 14. 7.
2377-2396 Lojo, Vaanila, 15. 7.
2397-2411 Lojo, Vaanila, vid vedstaplar, 15. 7.
2412-2463 Lojo, Vaanila, på kvällen, 15. 7.
2464-2525 Hfors, Bot. trädg., e.m. 19. 7.
2526-2527 Hfors, fönster, 8. 7.
2528-2573 Hfors, Bot. trädg., damm, Peucedanum 20. 7.
2574-2603 Hfors, Bot. trädg., 20. 7.
2604-2647 Lojo, Vaanila, mest på Angelica 24. 7.
2648-2673 Lojo, Lehmäjärvi, strand, 24. 7.
2674-2718 Lojo, Vaanila, vid vestaplar (björk, delvis barr) 24. 7.
2719-2746 Lojo, Vaanila, på Angelica silv., 25. 7.
2747-2759 Lojo, Vaanila, 25. 7.
2760-2774 Lojo, Vaanila, Lehmäjärvi strand 25. 7.
2775-2809 Lojo, Vaanila, på Angelica silv., 26. 7.
2810-2815 Lojo, Vaanila, vid vedstaplar, 26. 7.

[s] 280

R. Frey, sommaren 1941.

2816-2869 Lojo, Vaanila, Lehmäjärvi, strand 26. 7.
2870-2890 Lojo, Vaanila, på Angelica, 28. 7.
2891-2925 Lojo, Vaanila, 26. 7.
2926-2961 Lojo, Vaanila, vedstaplar 26. 7.
2962-3020 Lojo, Vaanila, Angelica silv., 2. 8.
3021-3069 Lojo, Vaanila, Lehmäjärvi, mest på Angelica, 3. 8.
3070-3080 Lojo, Vaanila, Lehmäjärvi, Angelica, 3. 8.
3081-3099 Lojo, Vaanila, strand 3. 8.
3100-3136 Lojo, Vaanila, 3. 8.
3137-3149 Lojo, Vaanila, 4. 8.
3150-3157 Lojo, Vaanila, Hiidenvesi, vikbotten, 5. 8.
3158-3166 Lojo, Vaanila, sank vikbotten 5. 8.
3167-3180 Lojo, Vaanila, mest på Angelica 12. 8.
3181-3221 Lojo, Vaanila, Angelica 12. 8.
3222-3341 Hfors, Högholmen, ovan avskrädeshög 20. 8.
3342-3406 Hfors, Bot. trädg., ovan komposthög 26. 8.
3407-3408 Hfors, Bot. trädg., palmhuset, 26. 8.
3409 Hfors, på fönster, 23. 8.
3410-3450 Hfors, Bot. trädg., ovan växthus, kompost. 23. 8.

XML file: 

User login

Languages