n6-143.JPG

Page image: 
Notebook number: 
6
Notebook pages: 
281-282

[s] 281

R. Frey, sommaren 1941.

3451-3455 Hfors, Bot. trädg., palmhuset, sittande på utsidan av en kruka på vilken växte svampen Poria varporaria, 25. 8.
3456 Hfors, hemma 5. 9.
3457-3459 Hfors, Bot. trädg., palmhuset 9. 9.
3460-3480 Hfors, Bot. trädg. 9. 9. ovanom ruttnande champingoner,
3481-3518 Hfors, Bot. trädg. ovan komposthög 9. 9.
3519 Hfors, Bot. mus. 13. 9.
3520 Hfors, rum 10. 9.
3521-3555 Hfors, Zool. Mus. gårdsplan, 27. 9.
3556 Hfors, Bot. trädg. växthus, 30. 9.
3557-3571 Hfors, Bot. trädg. 30. 9.
3572-3574 Hfors, Zool. mus., fönster, 30. 9.
3575-3655 Scania, Skäralid, 20. 6.
3656-3673 Scania, Dalby, 20. 6.
3674-3754 Lojo, Vaanila, Angelica 26. 7.
3755-3838 Lojo, Vaanila, Lehmäjärvi strand, 26. 7.
3839-4057 Lojo, Vaanila, Angelica 2. 8.
4058-4215 Lojo, Vaanila, Angelica 8. 8.

[s] 282

W. Hellén, sommaren 1941.

[esimerkkilappu] (ljusbruna nummerlappar)

1-43 Esbo, Kasberget, 4. 5.
44-74 Munksnäs, 25. 5.
75-94 Hfors, maj 1941
95-176 Rantasalmi, Haapaniemi, 21. 6.
177-298 Rantasalmi, Haapaniemi, aspdunge, 22. 6.
299-390 Rantasalmi, Haapaniemi, aspdunge, 23. 6.
391-447 Rantasalmi, Haapaniemi, strandäng 24. 6.
448-514 Rantasalmi, Haapaniemi, Oravakallio, kärr, 24. 6.
515-566 Rantasalmi, Haapaniemi, strandängar, 25. 6.
567-611 Rantasalmi, Haapaniemi, äng vid bäcken 26. 6.
612-688 Rantasalmi, Haapaniemi, 27. 6.
689-723 Rantasalmi, Haapaniemi, 28. 6.
724-782 Rantasalmi, Haapaniemi, skog, 29. 6.
783-849 Rantasalmi, Haapaniemi, 1. 7.
850-923 Rantasalmi, Haapaniemi, skogsäng, 2. 7.
924-976 Rantasalmi, Haapaniemi, aspdunge, 3. 7.
977-1079 Rantasalmi, Haapaniemi, 4. 7.
1080-1100 Hfors, Mejlans, 7. 7.

User login

Languages