n1-049.JPG

Page image: 
Notebook number: 
1
Notebook pages: 
94-95

[s] 94

Hymenoptera
Neuroptera
Aptera

Palmén. 1867. Torneå Lappmark

40-45 Juni 21. på Salices
46-48 Juni 22. Ds [på Salices]
49-50 Juni 25. Ds [på Salices]
51-54 Juni 25. på myror och kärr
55-64 Juni 25. bl. gräs
65-75 Juni 27. på Salices
76-82 Juni 27. i kärraktiga skogar
83-113 Juni 31. - Juli 4. i trakterna af Jerisjärvi
114-123 Juli 7. bl. gräs & c.
124-139 Juli 9.
140 Juli 9. vid en bäck
141-149 Juli 10.
150-151 Juli 11.
152-158 Juli 12.
159-179 Juli 13. i skog
180-198 Juli 21.-24. vid Ounasjoki, delvis i Enontekis

Enontekis

199-205 Juli 25. bl. gräs etc.
206-217 Juli 26.-27.
218-223 Juli 28. på Ounastunturi (reg. alp.)
(224-234 Juli 16. i Muonioniska Sn)
235-244 Juli 19.-25. Enontekis under resan öfver Kyrö by
245-252 Juli 28.
253-254 Juli 28. på snödrifvor å Ounastunturi (reg. alp.)
255-258 Juli 29. bl. Eriophorum capitatum, Carices etc.
259-262 Juli 29. å Betula nana
263-268 Juli 30. emellan Hetta och Palojoki
269-272 Juli 31. vid Palojoki
273-282 Aug. 1.-2. emellan Palojoki och Kaaresuvanto

[s] 95

Hymenopt. Neuropt. Aptera
Lepidoptera

Torneå Lappmark 1867 Palmén

283-288 Aug. 3.
289-296 Aug. 4.-5.
297-299 Aug. 6.-10.
300-306 Aug. 11. vid Wittanki nybygge
307-312 Aug. 12. å Kaarinanvaara fjell vid Mukkawuoma nybygge (reg. alp.)
313-315 Aug. 15. invid Leutsuwaara fjell nära Mukkawuoma i regio subalpina
316-318 Aug. 15. å Leutsuwaara fjell (reg. alpina)
319-335 Aug. 16.-17.
336-337 Sept. 2. Muonio kyrkoby
338 Sept. 4. Muonio Ds [kyrkoby]
339-348 Sept. 7. Muonio Ds [kyrkoby]
349-358 Sept. 7. Muonio Ds [kyrkoby]

Lepidoptera

Torneå Lappmark 1867 Palmén

1-2 Juni 8. Muonioniska ♀ på stenar, ♂ flygande invid, öfver en backsluttning
3 Juni 9. utkläckt fr. puppa, Muonioniska
4 Juni 9. Muonioniska
5 Juni 19. Muonioniska
6-11 Juni 20. Muonioniska
12 Juni 22. å kärr, Muonioniska
13 Juni 24. Muonioniska
14-15 Juni 25. i skog å Empetrum nigrum, Muonioniska
16 Juni 25. å Salices, Muonioniska
17-18 Juli 1. i skog å Empetrum nigrum, Muonioniska
19-21 Juli 2. i skog, Muonioniska
22-34 Juli 2. [?] Ds [i skog], Muonioniska

User login

Languages