n1-050.JPG

Page image: 
Notebook number: 
1
Notebook pages: 
96-97

[s] 96

Lepidoptera
Palmén, 1867, Torneå Lappmark

35-43 Juli 12. Om aftonen (Muonioniska)
44-49 Juli [mikä kuukauden päivä?]
50-53 Juli 19-21. Delvis i Enontekis under vandingen till Hetta ofver Kyrö.
54-56 Juli 24. om afton i skog (Enontekis)
57-67 Juli 28. på Ounastunturi (D)
68-69 Aug. 2. vid Muonio elf norr om Palojoki (D)

[s] 97

Coleoptera
Sahlberg, 1867, Torneå Lappmark.

Svart skrifven No på hvitt papper.

Coleoptera

Torneå Lappmark 1867. J. Sahlberg

(1 April 26. Lampis Sn på snön)

Muonioniska
2-6 Maj 20. under stenar i kyrkobyn
7-8 Maj 21. under stenar i kyrkobyn
9-12 Maj 21. krypande på snön (10. allm)
13-16 Maj 23. under stenar
17-18 Maj 24.
19-21 Maj 24. under stenar
22-23 Maj 25. på snön
24-25 Maj 25. under stenar
26-32 Maj 25. med Formica rufa
33-38 Maj 26. under stenar
39 Maj 26 med Formica glebaria
40-42 Maj 26. under tallbark
43 Maj 26. på snön
44 Maj 27. med Formica rufa
45-46 Maj 27. på snön
47 Maj 28. på snön
48-53 Maj 31. under stenar
54-55 Maj 31. på snön
56 Juni 1. under stenar
57-58 Juni 3. under stenar
59-62 Juni 4. under stenar
63-64 Juni 4. under stenar
65-66 Juni 5. på snön
67-69 Juni 6. på snön
70-71 Juni 7. på snön
72 Juni 7. under stenar

User login

Languages