n1-051.JPG

Page image: 
Notebook number: 
1
Notebook pages: 
98-99

[s] 98

Coleoptera
Sahlberg. 1867. Torneå Lappmark

73-79 Juni 9. under stenar etc.
80-83 Juni 9. på snön
84 Juni 9. under stenar
85-87 Juni 9. under mossa å ett kärr
88-89 Juni 9. med Formica rufa
90-94 Juni 10.
95-97 Juni 10. med Formica rufa
98 Juni 10. under stenar
99-106 Juni 11. med Formica rufa
107 Juni 11. med håf på ett kärr
108 Juni 11. under barken af en tall
109-121 Juni 11. under mossa
122-130 Juni 11. under stenar och trädstycken
131-133 Juni 12. under mossa
134 Juni 12. under barken af en tall
135-136 Juni 12.
137-141 Juni 15. i stillastående vatten
142-143 Juni 16.
144-146 Juni
147-151 Juni 17. med Formica No 40 (se Hymopt)
152-158 Juni 17. under mossa
159-160 Juni 17. under barken af tall
161-169 Juni 18. med Formica (rufa och No 41 se Hymopt)
170 Juni 18. under mossa
171 Juni 18. i Björksvampar
172-174 Juni 19. på snön
175-176 Juni 19. i Laitajärvi
177 Juni 19. i vattensamlingar på Olostunturi
178-179 Juni 19. under mossa
180-182 Juni 20. med Formica (rufa och No 41 se Hymnopt)
183-185 Juni 20. på snön
186-191 Juni 20. på utsipprande björklake
192 Juni 20. bl. Rip-excrementer
193 Juni 20. på Salices

[s] 99

Coleoptera
Torneå Lappmark. Sahlberg

194-205 Juni 20. i stillastående vatten
206-225 Juni 20.
226-231 Juni 21.
232-236 Juni 21. med Formica rufa
237-255 Juni 22.
256 Juni 22. med Formica No 41 se Hymenopt
257-270 Juni 23.
271-299 Juni 24. i slammen på sjöstränderna efter öfversvämming
300-350 Juni 25. Ds [i slammen på sjöstränderna efter öfversvämming]
351-371 Juni 25.
372-390 Juni 27. i slammen (se föreg.)(No 372 vid Äjänpaikka fall)
391 Juni 27. in stercore bovino
392-398 Juni 27.
399-427 Juni 30. i slam. (se No 271-299)
428-434 Juli 1.

(435-481 I trakten af Jerisjärvi sjö i Muonio) [merkintä sivulla vasemmalla vertikaalisesti]
435-438 Juli 2. under barken af en Rönn
439-445 Juli 2. under barken af en Gran
446-448 Juli 2. på björkar
449 Juli 2. i slam
450-451 Juli 2. under stenar på toppen af Keimiotunturi fjell (reg. alp)
452-455 Juli 2. på Salices
456-461 Juli 2.
462 Juli 3.
463-464 Juli 3. i vattensamlingar på Lommoltunturi fjell i Kittilä (Reg.alp)
465 Juli 3. i Palsijarvi sjö i Kittilä
466-478 Juli 4. (469-472 bland mossa på Väliwaara fjell. reg-alp)
479-480 Juli 5.
481 Juli 5. vid Torrassiepi nybygge

XML file: 

User login

Languages