n1-052.JPG

Page image: 
Notebook number: 
1
Notebook pages: 
100-101

Coleoptera.
Sahlberg, 1867, Torneå Lappmark.
482-484 Juli 4. på Ripexcrementer vid Pallasjärvi sjö
485-495 - 6. Muonioniska Kyrkoby.
496-526 - 7. (506-517 bland gräs vid prestgården)
527-536 - 8.
537-550 - 9.
551-566 - 10.
567-587 - 12.
588-599 - 13.
600-601 - 13. med Formica.
602-603 - 14.
604-610 - 15. Emellan Kyrkobyn och Öfverbyn.
611-620 - 15. - Öfverbyn och Kätkesuvanto.
621-631 - 17. vid Kätkesuvato by (No 635-636 med Formica)

Enontekis
638-640 Juli 19. vid Palojoki.
641-652 - 19. - Sotkajoki
653 - 21. - Hetta Kyrkoby.
654-668 - 22. - -.
669-679 - 23. på Ounastunturi (Regis alp.)
680-693 - 24. vid Wuontisjärvi sjö.
649-699 - 25. vid Hetta Kyrkoby.
700-711 - 26. -
712-720 - 27. -.
721-732 - 28. -.
733-748 - 30-31. vid Palojoki (748 i bon af Hirundo riparia)
750-760 Aug. 1-2. Emellan Palojoki och Kaaresuvanto.
761-181 - 3. vid Kaaresuvanto (781 i rummet)
782-786 - 5. -.
787-793 - 7. Mellan Maunu och Kelottijärvi. nyb.
794 - 9. - Kelottijärvi och Naimakka -
795 - 10. - Naimakka och Wittanki -

Coleoptera
Torneå Lappmark, 1867, Sahlberg.
796-798 Aug. 11. på toppen af Lammaswaara fjell nära Urttanki nyb. (Reg. alp.)
799 - 11. vid Wittanki nyb.
800-801 - 12. Emellan Wittanki och Kilpisjärvi
802-803 - 13. i Kospillning i Kilpisjärvitrakten (reg. subalp)
804 - 13. i vatten (reg subalp)
805-819 - 15. Kilpisjärvitrakten (reg. alpina)
820 - 15. - (reg. subalp.), hästexcrem.
821-825 - 16. - reg. alpina.
826-832 - 17. - reg. subalpina.
833-840 - 17. - reg. subalpina.
841 - 21. - reg. subalpina.
842-848 - 23. - reg. subalpina.
849-851 - 24. - reg. alpina.
852 - 24. - reg. subalpina.
853 - 29. nedanför Lammaskoski fors.
854 - 30. vid Rautukurkio fors.
855-856 - 30. - Naimakka nybygge.
857-859 Sept. 1. vid Vähäniva nyb.

Muonioniska.
860-865 Sept. 2. vid Muonio Öfverby.
866-869 - 3. - Kyrkoby.
870-871 - 3. - i svampar.
872-873 - 4.
874-875 - 6. på Olostunturi
876-886 - 6. vid Kyrkobyn.
887-913 - 7. - (890-912 under ruttnande vegetabilier)

XML file: 

User login

Languages