n1-053.JPG

Page image: 
Notebook number: 
1
Notebook pages: 
102-103

[s] 102

Hemiptera
Orthoptera

Sahlberg. 1867. Torneå Lappmark

Hemiptera
Orthoptera

No såsom öfriga från Lappm. skrifven med svart bläck på hvitt papper

Torneå Lappmark 1867. Sahlberg

Muonioniska

1 Maj 20. under stenar
2 Maj 25. på snön
3 Juni 9. under stenar
4-5 Juni 10. med häf
6 Juni 10. i rinnande vatten
7 Juni 12.
8 Juni 15. i stillastående vatten
9 Juni 18. tills. med Formica rufa
10 Juni 19. i stillastående vatten på Olostunturi
11 Juni 19. i Laitajärvi
12-14 Juni 20.
15 Juni 22.
16 Juni 23.
17 Juni 24.
18-20 Juni 25. i slammen vid sjöstränder
21-25 Juni 27.
26 Juni 30.
27 Juli 2. bland Salices
28 Juli 7. bl. gräs
29 Juli 8.
30-33 Juli 9.
34-35 Juli 10.
36-37 Juli 12.
38-41 Juli 13.
43 Juli 16. vid Muonio Öfverby
44-47 Juli 17. vid Kätkesuvanto

[s] 103

Hemiptera
Orthoptera

Torneå Lappmark. 1867. Sahlberg

48-53

Enontekis

48-53 Juli 19. vid Palojoki
54-55 Juli 22. vid Hetta
56 Juli 23. på Ounastunturi (Regio alpina)
57-59 Juli 24. vid Wuontisjärvi
60 Juli 25. bl. Carex cordorrhiza, nykläckt, larverna förekomna i mängd
61 Juli 25. på en sandig backe (hoppar kort och lågt)
62-67 Juli 25.
68-73 Juli 26.
74-76 Juli 27.
77-83 Juli 28.
84 Juli 28. på en sumpig äng
85 Juli 28. på sluttningen af Pahtavaara
86-90 Juli 30. Emellan Hetta och Palojoki
91-101 Aug. 1.-2. emellan Palojoki och Kaaresuvanto
102-110 Aug. 3. vid Kaaresuvanto
111-116 Aug. 5. vid Kaaresuvanto
117-121 Aug. 8. vid Kelottijärvi
122-124 Aug. 9. emellan Kelottijärvi och Naimakka
125 Aug. 11. vid Wittanki
126-128 Aug. 12. emellan Wittanki och Kilpisjärvi
129 Aug. 13. i Kilpisjärvitrakten (regio subalp.)
130 Aug. 15. i Kilpisjärvitrakten (regio subalp.)
131-132 Aug. 15. i Kilpisjärvitrakten (regio subalp.)
133 Aug. 16. i Kilpisjärvitrakten (regio alpina)
134-140 Aug. 17. i Kilpisjärvitrakten (regio subalp.)
141-143 Aug. 23. i Kilpisjärvitrakten (regio subalp.)
144-145 Aug. 25. i Kilpisjärvitrakten (regio subalp.)
146 Aug. 30. vid Naimakka nyb.
147-153 Aug. 30. vid Rautukurkio fors

XML file: 

User login

Languages