n1-054.JPG

Page image: 
Notebook number: 
1
Notebook pages: 
104-105

[s] 104

Hemiptera & Osthoptera
Diptera
Sahlberg. 1867. Torneå Lappmark.

154-155 Sept. 1. vid Wähäniva nyb.
156 Sept. 2. vid Songamuotka
157-159 Sept. 2. vid Kätkesuvanto i Muonioniska
160-174 Sept. 3. Muoniokyrkoby (174 på Ledum palustre)
175-181 Sept. 4.
182 Sept. 6. på Olostunturi
183-187 Sept. 6. vid Kyrkobyn
188-189 Sept. 7. vid Kyrkobyn

Diptera
Torneå Lappmark 1867 Sahlberg.

(1 April 26. i Lampis Sn på snön)
(2 April 27. i Jämsä Sn på snön)
3 Maj 10. i Turtola Ku af Öfver Torneå; på snön

Muonioniska

4 Maj 18. krypande på snön
5-6 Maj 20. under stenar
7 Maj 21. krypande på snön
8 Maj 22. allm. krypande på snön
9 Maj 23. krypande på snön på en höjd nära Olostunturi vid några graders köld
10-11 Maj 24. krypande på snön
12-13 Maj 24. på väggar
14 Maj 24. på snön
15-17 Maj 25. på snön
18 Maj 26. på snön
19-22 Maj 27. på trädväggar
23 Maj 28. på snön

[s] 105

Diptera
Torneå Lappmark 1867 Sahlberg

24 Maj 29. på snön
25 Maj 31. på snön
26 Juni 1.
27 Juni 4. under mossa
28 Juni 4. på snön
29 Juni 5. på snön
30-31 Juni 7. på snön
32-34 Juni 9. under stenar
35-47 Juni 10.
48-49 Juni 11. med håf
50-53 Juni 11. under mossa
54-62 Juni 12.
63-64 Juni 17. med håf
65-67 Juni 17. under mossa
68 Juni 17. med håf
69 Juni 19. i rummet
70-75 Juni 19.
76-78 Juni 20. (76 å Olostunturi)
79 Juni 20. å Rip excrementer
80-82 Juni 20. på Salices
83-85 Juni 21. på Salices
86-107 Juni 22.
108 Juni 23.
109-124 Juni 25.
125 Juni 26.
126-127 Juni 27. på björklake
128-139 Juni 27. på Salices
140 Juni 27. på ytan af en liten vattenpöl vid Äjänpaikka fors
141-149 Juni 27. bl. gräs å fuktiga ställen
150-168 Juni 30.
169-176 Juli 1.

XML file: 

User login

Languages