n6-178.JPG

Page image: 
Notebook number: 
6
Notebook pages: 
355-356

[s] 355

R. Frey, Vichtis 1945

3715-3719 Vichtis, Päivölä, åsen 2 / 8 .
3720-3728 Vichtis, Päivölä, blad, 2 / 8 .
3729-3748 Vichtis, Päivölä, åsen 3 / 8
3749-3761 Vichtis, Päivölä, ruderatplats, 3 / 8 .
3762-3770 Vichtis, Päivölä, tallmon, Calluna, väg, 4 / 8 .
3771-3784 Vichtis, Päivölä, lunden, 4 / 8 .
3785-3789 Vichtis, Päivölä, på lindblommor, 4 / 8 .
3790-3792 Vichtis, Nummela station 4 / 8 .
3793-3831 Vichtis, Päivölä, afton, svärmade bl. a. över komposthög, 4 / 8 .
3832-3838 Vichtis, Päivölä, mon, Calluna, 5 / 8 .
3839-3842 Vichtis, Päivölä, 5 / 8 .
3843-3854 Vichtis, Päivölä, mon, Calluna, 6 / 8 .
3855-3861 Vichtis, Päivölä, vass, 6 / 8 .
3862-3895 Vichtis, Päivölä, komposthög, 6 / 8 .
3896-3912 Vichtis, Päivölä, bergslunden, 6 / 8 .
3913-3920 Vichtis, Päivölä, tallmon, Calluna, 6 / 8 .
3921-3932 Vichtis, Päivölä, stranden, 7 / 8 .
3933-3961 Vichtis, Päivölä, komposthög, 8 / 8 .

[s] 356

R. Frey, Vichtis 1945. Hfors, Hoplax.

3962-3978 Vichtis, Päivölä, tallmon, 9 / 8 .
3979-4027 Hfors, Munksnäs, fuktig mark 29 / 4 .
4028 Hfors, Bot. trädg., 1 / 5 .
4029-4043 Hfors, Bot. trädg., 6 / 5
4044-4050 Hfors, Bot. trädg., 21 / 5
4051-4074 Munksnäs, lund 22 / 5
4075-4143 Hoplax meteorol. st., Haga 27 / 5
4144-4153 Hfors, Vik, 23 / 5
4154-4196 Hfors, Bot. trädg., 1 / 6 .
4197-4228 Grankulla, villa "Aftonsol", 3 / 5
4229-4333 Hoplax, kärr, Salicera (lund) 2 / 6 .
4334-4367 Hfors, Bot. trädg., e. m. 4 / 6 .
4368-4489 Munksnäs, lund, halm, 7 / 6 .
4490-4557 Hfors, Sandviken 9 / 6 .
4558-4609 Hoplax, lund, 10 / 6 .
4610-4646 Hoplax, Starr - Spiraea äng 10 / 6 .
4647-4674 Hfors, Bot. trädg. 19 / 8 .
4675-4676 Hfors, på ost 26 / 8 .
4677-4687 Hoplax träsk, 29 / 8

XML file: 

User login

Languages