n6-179.JPG

Page image: 
Notebook number: 
6
Notebook pages: 
357-358

[s] 357

R. Frey, Vichtis, 1945

4688-4753 Hfors, Bot. trädg. 12 / 8.
4754-4830 Hoplax träsk, kl. 1/2 19-1/2 20, Saliceta etc., Psilosoma Lefebrei rätt allmän på Salices 15 / 8.
4831-4835 Fredriksberg banvall, 15 / 8.
4836-4840 Hfors, Bot. trädg. 27 / 5.
4841-4883 Munksnäs, halmhög, 2 / 9.
4884 Hfors, rum 4 / 9.
4885-4930 Munksnäs, kring halmstack, 7 / 9.
4931-4981 Vichtis, Päivölä, Hyvärinen, mörk granskog, 16 / 7.
4982-4493 Vichtis, Tyynelä, bäcklund, 17 / 7.
4494-5102 Vichtis, Päivölä, lunden, kl. 10 f.m. efter regn, mulet, 9 / 7.
5103-5119 Vichtis, Päivölä, ved, etc. 12 / 7.
5120-5161 Vichtis, Päivölä, skogskant 5 / 7.
5162-5188 Vichtis, Päivölä, bergslund, 13 / 7.
5189-5266 Vichtis, Päivölä. lunden, mest Angelica, Spiraea, 15 / 7.

[s] 358

R. Frey, Vichtis, 1945

5267-5335 Vichtis, Päivölä mon, Thymus, 25-27 / 7.
5336-5356 Vichtis, Päivölä,
5357-5414 Vichtis, Päivölä, Hiidenvesisstrand, afton 11 / 7.
5415-5487 Vichtis, Päivölä, lund, 4 / 7.
5488-5509 Vichtis, Päivölä, bergslunden, 6 / 8.
5510-5539 Vichtis, Päivölä, 7 / 8.
5540-5596 Vichtis, Päivölä, lunderna, mulet, 1 / 8.
5597-5625 Vichtis, Päivölä, komposthög, afton, 4 / 8.
5626-5665 Vichtis, Päivölä, 2 / 8.
5666-5715 Vichtis, Päivölä, tallmon 6 / 8.
5616-5798 Vichtis, Päivölä, lunde, mest Angelica efter regn, 31 / 7.
5799-5818 Vichtis, Päivölä, lunden 29 / 7.
5819-5848 Vichtis, Päivölä, komposthög, 8 / 8.
5849-5919 Vichtis, Päivölä, komposthög, 6 / 8.
5920-5948 Hfors, Bot. trädg. 12 / 8.
5949-5993 Hoplax, träsk, Saliceta, 15 / 8.
5994-6028 Vichtis, Päivölä, lund, 4 / 7.
6029-6038 Vichtis, Päivölä

XML file: 

User login

Languages