n1-056.JPG

Page image: 
Notebook number: 
1
Notebook pages: 
108-109

[s] 108

Diptera
Sahlberg, 1867, Torneå Lappmark.

1026-1041 Aug. 12. Mellan Wittanki och Kilpisjärvi
1042-1054 Aug. 13. Kilpisjärvitrakten (regio subalpina)
1055-1060 Aug. 13 Kilpisjärvitrakten regio alpina
1061-1070 Aug. 15. Kilpisjärvitrakten regio alpina
1071-1090 Aug. 15. Kilpisjärvitrakten regio subalpina
1091-1095 Aug. 16. Kilpisjärvitrakten regio alpina
1096-1099 Aug. 16. Kilpisjärvitrakten regio subalpina
1100-1123 Aug. 17. Kilpisjärvitrakten regio subalpina
1124-1126 Aug. 21. Kilpisjärvitrakten regio subalpina
1127-1143 Aug. 23. Kilpisjärvitrakten regio subalpina
1144-1149 Aug. 24. Kilpisjärvitrakten regio subalpina
1150 Aug. 24. Kilpisjärvitrakten regio alpina vid en liten fjellbäck på stenar
1151-1152 Aug. 25. Kilpisjärvitrakten regio subalpina
1153-1154 Aug. 25. Kilpisjärvitrakten regio subalpina
1155 utkläckt ur puppor tagna ur bon af Hirundo riparia vid Palojoki.
1156-1163 Aug. 30. vid Naimakka på snödrifvor (i regio alpina)
1164-1171 Aug. 31. Mellan Naimakka och Palojoki
1172-1173 Sept. 1. i Palojoki i bon af Hirundo riparia
1174-1177 Sept. 2. i Muonio Öfverby
1178-1193 Sept. 3. i Muonio Kyrkoby
1194-1202 Sept. 4. i Muonio Kyrkoby
1203 Sept. 4 utkläckt ur puppor tagna i trakten af Kilpisjärvi ur Hirundo urbica's bo
1204-1206 Sept. 6. Olostunturi
1207-1212 Sept. 6. Muoniokyrkoby
1213-1218 Sept. 7. Muoniokyrkoby
1219-1220 Sept. 8. Muoniokyrkoby

[s] 109
Lepidoptera
Sahlberg, 1867, Torneå Lappmark.

Lepidoptera
Torneå Lappmark, 1864, Sahlberg

(1 April 29. i Wiitasaari Sn på fenstret af ett rum)
Muoniniska
2 Maj 23. krypande på snön å en torr backe
3 Maj 25. krypande på snön
4 Maj 28. krypande på snön
5-6 Juni 4. krypande på snön
7 Juni 4. flygande öfver en torr backe
8 Juni 15. utkläckta ur puppor
9-11 Juni 20.
12-17 Juni 21.
18 Juni 24. utkläckta ur puppor
19-21 Juni 27. flygande på kärr (20 allm)
22 Juni 27. omkr. granskägget Alectonia jubata högst allm.
23 Juni 28. utkläckt ur en puppa tagen undr moss [?: sivun reuna kääntynyt]
24 Juni 30. på en torr backe
25 Juni 30. på kärr
26-27 Juli 6.
28-36 Juli 7.
37-43 Juli 9.
44-58 Juli 10. på kärr
59-71 Juli 11-12.
72-77 Juli 13.
78 Juli 16. Emellan Öfberbyn och Kätkesuvanto
79-84 Juli 17. vid Kätkesuvanto
Enontekis
85 Juli 19. allm. på sandvallarna omkring Palojokis mynning
86-87 Juli 21. vid Hetta
88 Juli 23. vid Ounastunturi (reg. sylvatica)

User login

Languages