n1-057.JPG

Page image: 
Notebook number: 
1
Notebook pages: 
110-111

[s 110]
Lepidoptera
Sahlberg. 1867. Torneå Lappmark

89-94 Juli 25. vid Hetta
95 Juli 26.
96 Juli 27.
97-101 Juli 28.
102-108 Juli 30. Aug. 2. Emellan Hetta och Kaaresuvanto
109-112 Aug. 5. vid Kaaresuvanto
113-114 Aug. 9. Emellan Kelottijärvi och Naimakka
115-116 Aug. 10. Emellan Naimakka och Wittanki
117 Aug. 12. Emellan Wittanki och Kilpisjärvi
118 Aug. 15. i Kilpisjärvi trakten regio alpina
119 Aug. 15. i Kilpisjärvi trakten regio subalpina
120-124 Aug. 17. i Kilpisjärvi trakten regio subalp.
125-128 Aug. 21. i Kilpisjärvi trakten regio subalp.
129 Aug. 28. tagen såsom puppa på Leutsuwaara fjell och sedermera utkläckt
130-131 Sept. 2. vid Kätkesuwanto

[s 111]
Hymenoptera, Neuroptera, Aptera
Sahlberg. 1867. Torneå Lappmark

Hymenoptera, Neuroptera (vet.), Aptera
Torneå Lappmark 1867. Sahlberg
(1-3 April 26. i Lampis Sn krypande på snön)
(4-5 April 27. i Jämsä Sn krypande på snön)

Muonioniska
6 Maj 18.
7 Maj 20. under en sten
8 Maj 21. under en sten
9-13 Maj 24. på snön
14 Maj 25. på snön
15 Maj 26. på snön
16 Maj 28. under en sten
17 Maj 31. på snön
18 Juni 1. på Mustela erminea
19 Juni 3. på Falco lagopus
20 Juni 5. på snön
21 Juni 8. i rummet
22 Juni 8. under barken af en tall
23 Juni 9. under en sten
24 Juni 9. under mossa
25 Juni 9. med Formica rufa
26-27 Juni 10. bland mossa
28-31 Juni 11. med Formica rufa
32-33 Juni 11. under mossa
34-35 Juni 12.
36 Juni 13. på Charadrius hiaticula
37 Juni 13. på Lagopus alpina
38 Juni 15. på Anthus pratensis

User login

Languages