n1-058.JPG

Page image: 
Notebook number: 
1
Notebook pages: 
112-113

Sahlberg. 1867. Torneå Lappmark Hymenoptera Neuroptera Aptera

39 Juni. 16. under mossa på snön
40-42 - 17.
43 - 19.
44 - 20. på snön
45-46 - 21.
47-52 - 21. på Salices.
53-61 - 23. på Salices.
62-64 - 24.
65-73 - 25.
74-85 - 27. på Salices.
86-91 - 30.
92-93 Juli 1.
94-95 - 2. i trakten af Jerisjärvi sjö på Keimiotunturi (reg. alp)
96-103 - 2. - .
104-113 - 3-4. -
114 - 5.
115 - 5. på sandstränder omkr Jerisjärvi sjö.
116-121 - 6. Muonio kyrkoby.
122-135 - 7. -
136 - 8. -
137-147 - 9. -
148-161 - 10. -
162-173 - 11. -
174-191 - 13. -
192-197 - 16. Emellan Öfverbyn och Kätkesuvanto
198-207 - 17. vid Kätkesuvanto (200-207 på tall)

Enontekis
208-210 Juli 19-20. vid Palojoki.
211-213 - 22. - Hetta
214 - 22. -
215-216 - 23. på Ounastunturi (reg. alpina)
217-221 - 23. vid - (reg. subsylvat.)
222-231 - 24. i trakten af Wuontisjärvi.
232-246 - 25. vid Hetta.
247-248 - 26. -.

Hymenoptera Neuroptera Aptera Torneå Lappmark 1867 Sahlberg

249-250 Juli 27. vid Hetta
251-263 - 28. -.
264-282 - 30. - Aug. 2. Emellan Hetta och Kaaresuvanto
283 - 31. vid Palojärvi med Hirundo riparia
284-286 Aug. 3. vid Kaaresuvanto.
287-288 - 5. -.
289-291 - 810. Emellan Maunu och Kelottijärvi.
292-295 - 10. - Kelottijärvi och Wittanki.
296-301 - 12. - Wittanki och Kilpisjärvi.
302-303 - 13. Kilpisjärvitrakten. (reg. alpina)
304-309 - 15. - (reg. alpina)
(307-309 under stenar)
310-316 - 15. - (reg subalpina)
317 - 16. - (reg. alpina)
318-320 - 16. - (reg. subalp.)
321-337 - 17. -
338-342 - 23. - (reg subalpina)
343-345 - 25. - (reg. subalpina)
346-349 - 29. vid Naimakka på snön i reg. alpina
350 - 29. - regio subalpina
351 Aug. 29. - Sept. 1. Rautukurkio af Norrlin.
352-359 Aug. 29. - Sept. 1. på nedresan
360 Sept. 1. vid Kuttasenkylä.
361-367. Sept. 3. vid Muoniokyrkoby.
368-372 - 5. -.
373 - 6. -.

XML file: 

User login

Languages