n1-090.JPG

Page image: 
Notebook number: 
1
Notebook pages: 
174-175

[s 174]

Hymenoptera och Neuroptera
J. Sahlberg 1869 Ryska Karelen

145-148 Augusti 7. en holme i Wigsjön
149-150 Augusti 10. Onega
151 Augusti 13. Tiudie
152 Augusti 14. Tiudie
153 Augusti 15. Tiudie
154-156 Augusti 18. Dvoretz
157-158 Augusti 20. Dvoretz
159 Augusti 21. Kontschosero under stenar å en sandig backe
160 Augusti 25. Petrosawodsk under ruttn. vegetabil.
161-162 Augusti 26. Sooseria, Solomino
163-167 Augusti 27. Sooseria, Solomino
168-170 Augusti 28.
171-173 September 1. Jalguba

[s 175]

Coleoptera
Ryska Lappmarken 1870 J. Sahlberg

Tryckta numror (Tryckta numror)
Vita raka numror med punkt efter nummern. [lisätty myöhemmin eri käsialalla]
Coleoptera
1 Juni 8. Pudasjärvi vid stranden af Pintamojärvi
2-3 Juni 13. Kuusamo (Oulangonjoki)
4-16 Juni 14. Paanajärvi
17-50 Juni 16. Wartiolampi (39-40 i vattensamlingar på Kivakkotunturi fjell)
51-52 Juni 17. Soukelo
53-93 Juni 18. Soukelo
94-146 Juni 19. Soukelo
147-155 Juni 20. Ruanjärvi
156-166 Juni 21. Koutajärvi (164 vid Savo-joki[?])
167-173 Juni 22. Knjäsa vid hafsstranden
174-193 Juni 23. Kantalaks (175-181 regio alpina)
194-212 Juni 24. Kantalaks (202-209 vid Nivanjoki)
213-243 Juni 25. Kantalaks (236-243 med Formica rufa)
244-271 Juni 26. Kantalaks (244-253, 264, 263, 268-271 reg. alp.)
272-297 Juni 27. Kantalaks (272 under stenar i byn, 286, 287 bland gräs invid åkertäppor. Euteja[?] togs men förkom)
298-323 Juni 28. Kantalaks (298-306 i fjellvatten, 307 på fjell)
324-333 Juni 29. Kantalaks
334-363 Juni 30. Kantalaks (336-347 i fjellvatten)
364-372 Juli 2. Kantalaks

XML file: 

User login

Languages