n4-091.JPG

Page image: 
Notebook number: 
4
Notebook pages: 
184-185

[s] 184

Ahnger hemiptera fr. Transcaspia

1535-1599 Temir-Chan-Schura (Caucasus) I bergen 14-15 verst från T.-C.-Schura, å Cirsium arter, i aug. och sept.
1600-1619 Aschabad 20 /VI 1905
1620-1666 Repetek 27 /IV 1907 (etikett. Transcasp.)
1667-1676 Aschabad juli 1908
1677-1703 Aschabad 18 mars 1907
1704-1711 Dymock 10 /VI 1905 (etikett. Transcasp.)
1712-1739 Aschabad 18 mars 1907; i trädgården
1740-1750 Firiuza 26 aug. 1906 (etikett. Kopet-Dagh)
1751-1763 Firiuza 15 augusti 1906 (etikett. Kopet-Dagh)
1764-1771 Firiuza augusti 1907 (etikett. Kopet-Dagh)
1772-1774 Aschabad 14 maj 1907
1775-1778 Aschabad 28 apr. 1907
1779-1783 Salz-Takyr 12 feb. 1906 under sten (et. Transc.)
1784-1810 Tasckend 5 maj 1907
1802-1838 Transcaspia
1839-1843 Aschabad maj 1907
1844 Samarkand 23 april 1909
1845 Aschabad Dessert 3 maj 1909
1846 Taschkend 9 maj 1909

[s] 185

Ahnger, hemiptera fr. Transcaspia

1847-1853 Aschabad 5 maj
1854-1870 Danofka 25 juni, i tallskog å blommor (et. Ross. mer.)
1871-1882 Station Mihailewa 29 /VII 1910 (mellan Irkutsk och Baikal), etikett. Irkutsk
1883-1917 Baikal 22 juli 1910, i skog
1918-1924 Dahnofka 25 /VI 1909 (etik. Ross. mer.)
1925-1960 Irkutsk 27 /VI 1910 i björkskog på gräs och blommor
1961-1978 Irkutsk 19-24 /VI 1910
1979-2062 Irkutsk 6-19 /VII 1910
2063-2190 Irkutsk 8 aug. 1910. 8 kilometer fr. Irkutsk vid passvägen till Jakutsk. På sumpig mark, å blommor och mycket högt gräs.
2191-2193 Irkutsk 6 /IX 1910
2194-2206 Muzzimtsy 26 /VII 1909; Kiewska guv. (et. Ross. mer.)
2207-2238 Zweinigorod (nära Kiew) 23 /VII 1909 (et. Ross. mer.)
2239-2268 Irkutsk 12 /IIX 1910, 2243 och 2244 tagna 26 sept.
2269-2281 Dahnofka 6 juli 1909 (etikett. Ross. mer.)
2282-2295 Kiewska guv. 12 /VII 1909 (et. Ross. mer.)
2296-2307 Taschkend 7 maj
2308-2335 Taschkend 4 maj 1907

XML file: 

User login

Languages