n4-122.JPG

Page image: 
Notebook number: 
4
Notebook pages: 
248-249

[s] 248

J. Sahlberg 1914. Öfriga insektordningar.

981-986 Karislojo, Karkkali udde d. 21 Juli (986 på lind).
987-991 Karislojo, Kukkasniemi trädgård på kyrsbärsbusken [=körsbär] i slutet af Juli
992-1002 Karislojo, [tämä rivi himmeästi lyijykynällä]
1-13 Karislojo, Kukkasniemi och början af Augusti
14-17 Karislojo, början af Augusti
18-19 Karislojo, Nummijärvi såg d. 1 Aug.
20 Karislojo, Karkkali d. 3 Aug.
21-22 Sammatti d. 6 Aug.
23-24 Karislojo Kukkasniemi trädgård på Corylus d. 6 Aug.
25-44 Karislojo Lohjantaipale d. 10 Aug.
45-57 Karislojo vid Murtolampi d. 13 Aug.
58-59 Karislojo d. 15 Aug.
60-63 Sammatti d. 21 Aug.
64-66 Karislojo Karkkali d. 28 Aug.
67-71 Karislojo Kukkasniemi d. 2 Sept.
72 Karislojo Pukkila under bark af gran d. 3 Sept.
73 Sammatti d. 8 Sept.
74-78 Karislojo d. 10 Sept. (74 och 77 under småstenar på Karkkali udde, 78 i potatisgrop).
79 Karislojo invid Lojo sjö
80-81 Karislojo under bark af gran d. 15-17 Sept.
82-86 Karislojo d. 18 Sept. (84 under björkbark).
87-91 Karislojo [tämä rivi himmeästi lyijykynällä]
92-93 Sammatti Kotti granskog d. 25 Sept.
94-100 Pojo d. 3 Oktober (98 i ekskogen vid Fiskars, 100 invid hafsstranden nedanför Skuru station.)

[s] 249

Coleoptera 1915 John Sahlberg.
Brandgula lappar med lutande siffror

1-4 Karislojo d. 10 Juni Kukkasniemi vid potatisgropar.
5-7 Karislojo d. 10 Juni på sandig backe under Sedum acre etc.
8 Karislojo i rum
9-14 Karislojo d. 30 Juni i Kukkasniemi källare i en möglig kålrot
15-18 Karislojo d. 6 Juli under gammal halm vid en ria
19 Karislojo d. 6 Juli vid Kukkasniemi potatisgrop
20-22 Karislojo i medlet af Juli vid Kukkasniemi
26-34 Karislojo d. 31 Juli sållade under den stora Picta-granen invid Kukkasniemi trappa
36-37 Karislojo d. 7 Augusti (35-36) under Picta granen.
38-53 Karislojo d. 17 Aug. (38-46 utsållade från ett murket pärt-tak, 47-52 under ruttnade vegetabilier.
54-96 Karislojo d. 18-21 Aug. vid Kukkasniemi (54-58 i murket pärttak, 59 och 77-84 under Abies picta, 60-61 på Picea excelsa, 64 på Tripleurospermum, 85-86 på Erysimum choiranthoides 85-86 i stor mängd, 91 på Urtica dioica, 90 på Linaria)
97-104 Karislojo d. 21 Aug. (102 i svamp, 103 under Abies picta, 104 från gräs och blommor).
105-145 Karislojo d. 25 Aug. (105-125, 115-121 på Farsetia incana 126-145 i Makkarjoki dalen, 127 på Achillea millefolium, 137 på Vicia cracca).
146-155 Karislojo Kukkasniemi i början af Sept.
156-175 Karislojo d. 6 Sept. (156-161 Kukkasniemi, 156-157 under nedfallna vinbärsblad 162-172 i Pipola ekskog mest bland murket trä och under löf i gamla ihåliga ekar).

User login

Languages