n5-055.JPG

Page image: 
Notebook number: 
5
Notebook pages: 
106-107

[s] 106

Richard Frey. Sommaren 1918.

1312-1329 Kyrkslätt, Sugvalsby, i ladugården, 6 juni .
1330-1344 Kyrkslätt, Sugvalsby, i ladugården, 7 juni .
1345-1444 Kyrkslätt, Sugvalsby, norr om gården 7 juni torr äng, skogsbyn.
1445-1621 Kyrkslätt, Sugvalsby, 8 juni till träsket nedanom järnvägstationen (no 1621 på telefonstolpe.)
1622 Kyrkslätt, Sugvalsby, hemma på fönster 8 juni .
1623-1629 Kyrkslätt, Sugvalsby, i ladugården 8 juni .
1630-1643 Kyrkslätt, Sugvalsby, i ladugården 9 juni .
1644-1673 Kyrkslätt, Sugvalsby, 10 juni på vägen till stationen.
1674-1763 Kyrkslätt, Sugvalsby, 10 juni i bäcklunden vid gården.
1764-1770 Kyrkslätt, Sugvalsby, 10 juni i ladugården.
1771-1784 Kyrkslätt, Sugvalsby, 11 juni i ladugården.
1785-1920 Kyrkslätt, Sugvalsby, 12 juni vid ån.
1921-1924 Kyrkslätt, Sugvalsby, 11 juni i Masaby
1925-1937 Kyrkslätt, Sugvalsby, 12 juni äggläggande Oligotrophus alopecuri jämte ♂ chalicider å Alopecurus pratensis invid banvallen.

[s] 107

Richard Frey. Sommaren 1918.

1938 Kyrkslätt, Sugvalsby, 13 juni på tåget.
1939 Kyrkslätt, Jorvas 13 juni Ologotr. junipernus på en.
1940-2112 Kyrkslätt, Sugvalsby, 14 juni stationsjön (Gillobackaträsk.)
2113-2122 Kyrkslätt, Sugvalsby, 15 juni i trädg. på Rhamnus frangula och Alnus.
2123-2185 Kyrkslätt, Sugvalsby, 15 juni i granskogen bakom gården, Menyanthes o. Carex -träsk
2186-2191 Kyrkslätt, Sugvalsby, 15 juni i ladugården.
2192-2280 Kyrkslätt, Sugvalsby, 16 juni, i bäckdalen vid gården.
2281-2387 Kyrkslätt, Sugvalsby, 17 juni huvudsakligen å timotej äng på andra sidan ån
2388-2503 Kyrkslätt, Sugvalsby, 18 juni björkskogen bakom gården å Myrtillus och ängen där bakom å Betula. ( Borb. på hästmist [?:sana], de flesta Limos. i ladugården.)
2504-2598 Kyrkslätt, Sugvalsby, 20 juni, med såll. av hästmist [?:sana] i björkhagen.
2599-2705 Kyrkslätt, Sugvalsby, 26 juni ängen där bakom, mest slängs landsvägen mot Masaby å tuvig osiva casp. -äng. senare på kvällen, 26 juni.

XML file: 

User login

Languages